| | | | |


Konference a publikace

2015

Katarína Šipulová, Jan Petrov. Mezinárodní lidskoprávní smlouvy v judikatuře Nejvyššího a Nejvyššího správního souduKonference "Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí - příklady České republiky a Slovenska". Praha, Vila Grébovka, 15. října 2015. 

Ivo Pospíšil. Postavení lidskoprávních smluv v českém ústavním pořádku a judikatuře ÚS. Konference "Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí - příklady České republiky a Slovenska". Praha, Vila Grébovka, 15. října 2015. 

Vladimír Týč. Výhrady k mezinárodním lidskoprávním smlouvám. Konference "Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí - příklady České republiky a Slovenska". Praha, Vila Grébovka, 15. října 2015. 

Petr Kilián. Zvláštnosti postavení lidskoprávních smluv v mezinárodním právu. Konference "Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí - příklady České republiky a Slovenska". Praha, Vila Grébovka, 15. října 2015. 

Hubert Smekal, Jozef Janovský. Mezinárodní lidskoprávní závazky České republiky a Slovenska: současné trendy a výzvy. Konference "Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí - příklady České republiky a Slovenska". Praha, Vila Grébovka, 15. října 2015. 

Hubert Smekal, Jozef Janovský. Understanding International Human Rights Commitments" Control Mechanisms, Legitimacy and Domestic Change. Seminar UC Berkeley School of Law, 21 September 2015.

Katarína Šipulová. Ideology, Veto Players and International Human Rights Commitments in Post-communist Regimes: Cases of the Czech Republic and Slovakia. Konference "International Courts and Domestic Politics", Oslo, 28. – 30. 1. 2015.

Katarína Šipulová. Listina EU v praxi Nejvyššího soudu a obecných soudů. Konference "Listina základních práv Evropské unie: pět let poté aneb jeden lidsko-právní katalog (ne)stačí?". Praha, Ministerstvo zahraničních věcí, 22. května 2015. 

2014

Katarína Šipulová, Jozef Janovský and Hubert Smekal.  Ideology, Veto Players and International Human Rights Commitments in Post-communist Regimes: Cases of the Czech Republic and Slovakia. Conference "International Courts and Domestic Politics", Copenhagen, 10. 9. – 12. 9. 2014.

Jozef Janovský and Hubert Smekal.  Ideology, Veto Players and International Human Rights Commitments in Postcommunist Regimes: Cases of the Czech Republic and Slovakia. „MultiRights Seminar“, PluriCourts, University of Oslo, 9. 12. 2014.

Jozef Janovský and Katarína Šipulová: Political Regimes and International Human Rights Commitments: The Moderation Effect of Treaty's Control Mechanism. Venice Academy of Human Rights 2014. 

--

Hubert Smekal. „Společenskovědní výzkum lidských práv“. In Pavel Dufek and Hubert Smekal. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014, pp. 109-118.

Petr Preclík and Hubert Smekal. „Lidská práva v mezinárodních vztazích – teoretické reflexe“. In Pavel Dufek and Hubert Smekal. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014, pp. 123-144.

Ivo Pospíšil. „Ústavní soudnictví a lidská práva“. In Pavel Dufek and Hubert Smekal. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014, pp. 357-373.

Vladimír Týč and Linda Janků. „Výhrady k mezinárodním lidskoprávním smlouvám“. In Pavel Šturma and Zuzana Trávníčková. Výklad a aplikace mezinárodních smluv v průběhu času. 1. vyd. Praha: Česká společnost pro mezinárodní právo, 2014, pp. 79-89.

Vladimír Týč and Linda Janků and Katarína Šipulová: 'Reservations to Human Rights Treaties: A Case Study on the Practice of the Czechoslovakia and Its Successor States', 16 International Community Law Review 3, Brill 2014. 

 

2013

Ivo Pospíšil: 'Vliv Úmluvy a její aplikace ESLP na judikaturu Ústavního soudu', Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku, Breckova edice právo, 2013, s. 97-111.

Ivo Pospíšil and Lenka Popovičová: 'Excesivní délka trestního řízení jako důvod pro jeho zastavení: prezidentská fikce a soudní realita', Státní zastupitelství 2013. 

Související výstupy

2012

Linda Janků and Jozef Janovský and Hubert Smekal and Katarína Šipulová: 'Mezinárodní závazky České republiky v oblasti lidských práv', 14 Středoevropské politické studie 2/3, 2012. 

2011

Hubert Smekal: 'Mezinárodní závazky České republiky v oblasti lidských práv'. Sympozium Česká zahraniční politika, Prague 2011. 


nahoru