| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || O projektu

Mezinárodní lidskoprávní závazky

Česká republika opakovaně zdůrazňuje, že lidská práva zaujímají v její zahraniční politice klíčové místo. V moderní Evropě se vedle vnitrostátního dodržování lidských práv očekává od lidskoprávně uvědomělých států také přijímání mezinárodních lidskoprávních závazků. Projekt si klade za cíl zmapovat, jak aktivně si Česká republika počíná ve vztahu k mezinárodním lidskoprávním smlouvám. Jedním z výstupů je vytvoření datového souboru, jenž obsahuje data transformované do kvantitativní podoby, které zachycují různé aspekty mezinárodních smluv. U nejvýznamnějších lidskoprávních smluv se projekt zaměřuje na mezinárodní srovnání ČR s ostatními státy Visegrádské skupiny. Kombinace kvalitativního a kvantitativního přístupu vede k zjištění příčin, které k současné situaci vedly. Pozornost je věnována také aplikační praxi mezinárodních lidskoprávních úmluv u českých soudů.


nahoru