| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana

Mezinárodní lidskoprávní závazky

Mezinárodní lidskoprávní závazky je výzkumný projekt financovaný Grantovou agenturou České republiky. Projekt zahájený v roce 2012 se soustředí na otázku motivace států přistupovat k lidskoprávním smlouvám. Česká republika opakovaně zdůrazňuje, že lidská práva zaujímají v její zahraniční politice klíčové místo. V moderní Evropě se vedle vnitrostátního dodržování lidských práv očekává od lidskoprávně uvědomělých států také přijímání mezinárodních lidskoprávních závazků. Projekt si klade za cíl zmapovat, jak aktivně si Česká republika počíná ve vztahu k mezinárodním lidskoprávním smlouvám. Jedním z výstupů je vytvoření datového souboru, jenž obsahuje data transformované do kvantitativní podoby, které zachycují různé aspekty mezinárodních smluv. U nejvýznamnějších lidskoprávních smluv se projekt zaměřuje na mezinárodní srovnání ČR s ostatními státy Visegrádské skupiny. Členové projektu přináší poznatky z právního i společensko-vědního prostředí. Kombinace kvalitativního a kvantitativního přístupu vede k zjištění příčin, které k současné situaci vedly. Pozornost je věnována také aplikační praxi mezinárodních lidskoprávních úmluv u českých soudů.

Aktuálně

Kniha Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: případy České republiky a Slovenska

Počátkem června 2016 vyšla v nakladatelství Leges nová publikace "Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: případy České republiky a Slovenska", která shrnujedosavadní výstupy grantového projektu. Monografie pojednává o motivacích států k uzavření a plnění smluv o lidských právech a dále se zabývá jednotlivými oblastmi "života" mezinárodních lidskoprávních smluv od jejich uzavírání, ratifikace, uplatnění výhrad, přes implementaci v domácí legislativě až po jejich aplikaci v každodenní praxi vnitrostátních soudů.

Plný text publikace je dostupný na uvedeném odkazu.

 

 

 

Seminář Politics of adopting international human rights treaties na Oxfordské univerzitě

Dne 10. března 2016 vystoupili Jozef Janovský, Katarína Šipulová a Hubert Smekal na semináři organizovaném oxfordským Centre for Socio-Legal Studies a Oxford Human Rights Hub sprezentací výkající se globálních trendů v přijímání mezinárodních lidskoprávních závazků autoritativními a demokratickými režimami. 


nahoru